שמנים אתרים כמדבירים ביולוגים

שלום,
בימים אלה אני עובדת על עבודת הביוחקר שלי שהנושא שלה הוא:האם יש קשר בין מספר טיפות של שמן אתרי של אקליפטוס ובין שיעור הנבטיה והתפתחות זרעי החיטה?

הצדקתי לחקר הייתה שהתרכובות הכימיות האחראיות לתופעת האללופתיה מהוות מקור פוטנציאלי חשוב לחומרי הדברה ומניעת נביטה של עשבים רעים. העובדה שמקור חומרים אלה הוא מהטבע מאפשרת להשתמש בחומרים אלה כ-"חומרים אורגניים" ידידותיים לסביבה ולאדם.
בשמנים האתרים יש השפעה של אללופתיה כמעכב נביטה . השמנים האתרים יכולים בהדברה ביולוגית להחליף קוטלי עשבים.
קוטלי עשבים בדרך כלל מעכבים את התפתחות השורשון או הנצרון לאחר הנביטה, וכך מונעים הצצתם מן הקרקע.

שאלתי היא האם יתכן שכתוצאה מהדברת עשבים רעים על ידי שמן אתרי לא נפגע גם בנביטה וצמיחה של צמחים אחרים ?
הרי גם הם יושפעו מההשפעה האללופתית וכך נמנע גם נביטה של עשבים רעים אך גם נגפעה בהתפתחות זרעים אחרים. (אז מה בעצם הרווחנו בכך?)

תודה מראש על העזרה!

דילוג לתוכן