שימוש בכח הצנטרפוגלי של כדור הארץ .

שלום רבהאם ניתן מבחינה מדעית למשוך כבל בעל קוטר דק במיוחד אך עומד בעומס רבמעבר לאטמוספירה וכוח משיכת כדור הארץהאם כבל זה אשר מעוגן בקרקע מצד אחד וצידו האחר אי שם מעברלכח המשיחה ישאר ניצב לקרקע ומתוח כתוצאה מעוצמת סיבוב כדור הארץ

כתיבת תגובה