שזירה קוואנטית

no-communication theorems אוסרים על העברת אינפורמציה באמצעות שזירה, אף האם קיימת הוכחה מתמטית לזה שלא עוברת אינפורמציה בין החלקיקים השזורים עצמם? האם קיים קונצנזוס באקדמיה בנידון?

כתיבת תגובה