שאלת המשך (3137)בעניין שבלולית המדבר ליוסף הלר

אודה ליסף הלר אם יוכל להרחיב על מחזור החייים של שבלולית המדבר. ולענות לי על השאלות הבאות:תלמידות השנה שעברה, לקחו שבלוליות מן השדה למעבדה לצור סימון ומדידות (קוטר ומשקל) והחזירו את השבלולים לשדה, לצורך מדידת מרחק הליכה אישיים של השבלולים המסומנים.קיבלנו שהשבלולים הלכו הרבה גם בקיץ (לא כולם) ובמשך כל השנה , שבלולים הלכו בלילה יותר ממטר ואפילו יותר משני מטר (בקו אויר), כי המסלול אינו בדיוק ידוע.תלמידי השנה הזו טוענים שהשבלולים אינם הולכים בסתו (ספט-אוקט) הם לא ניתקו אותם (מן השיח (צמרנית הסלעיםשאלותי – האם יתכן שהשבלולים הלכו בקיץ בגלל הניתוק שלהם מן הצמח בזמן התרדמה, והם פשוט התעוררו?האם יש להניח שמדידות המשקל אינן נכונות כי הם איבדו מים בדרך למעבדה ובחזרה לשדה?.האם יתכן שהשבלולים הולכים כמה מטרים ביממה, גם בקיץ?הרבה שבלולים נעלמו מהשטח. מי יכול לטרוף אותם, האם עורבים? לטאות? עכברים? השטח הוא שדה בלב העיר (ב"ש), ולא צפינו שם בבעלי חיים רביםכל מידע יהיה לי לעזר רב בהנחיית הביוטופבתודה מראש,יעל ברכתיבת תגובה

דילוג לתוכן