שאלת המשך – תנועת גוף בתוך אוויר דחוס

בס"ד


שלום פרופ' יורם זבירין


בהמשך לשאלה ולתשובתךhttp://www.bashaar.org.il/Question.asp?Question_id=3932האם אפשר לראות את האוויר כסוללה חשמלית בעלת התנגדות פנימית וכא"מ . מצד אחד האוויר מתנגד לתנועה ומצד שני תומך בה. אולי אפשר להגיד שהאוויר אומנם תומך בתנועת השבשבת אולם שקול הכוחות הוא שלילי

תודה רבה ,נסים

דילוג לתוכן