שאלת המשך לאללופתיה

פרופ גידי נאמן ציין בתשובתו שכנימות מתרחקות מצמחים שיש עליהן נמלים.נמלים עולות לצמחים הנגועים בכנימות וחולבות מהן טל דבש. הן אפילו מגנות עליהן, אם כי לפעמים הן גם טורפות אותן.תמיד חשבנו שיחסי הגומלין הם מסוג הדדיות.לא כן? כך ראיתי בתצפיותי מכניומות בהרדוף ובהיביסקוס.אשמח להבהרותיעל בר

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן