שאלות בנושא עבודת הביוחקר העוסקת בהשפעת ריכוזי מיצוי שום על מידת התמותה בחיידקים?

חברתי ואני מעוניינות לשאול כמה שאלות:
1)האליצין שבשום מעכב את האינזימים ציסטאין פרוטאינז ואלכוהול דהידרוגנז שבתא החיידק. כיצד הוא מעכב אותם מבחינה כימית-מולקולרית?
2)מה תפקידם של האינזימים שבשאלה הראשונה בתא החיידק?
3) למה האליצין נוצר רק בעת פציעה ולא באופן תמידי?

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן