שאלה בנושא ספרופיטים

שלום,

כאשר לימדתי על פעילות ספרופיטים, הדגשתי שהספרופיטים ניזונים מחומר אורגני מת

תלמיד נבון שאל איך ספרופיטים מזהים האם החומר האורגני חי או מת.

הנחנו שהנשימה היא התהליך המבדיל בין חומר אורגני חי למת

אך הוא הקשה ושאל –

מה מונע מהם ליזון מחומר אורגני חי, או מה יש בחומר האורגני החי המפריע לספרופיטים ליזון ממנו?

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן