שאלה בנושא התפתחות עובש על לחם.

אנו מעוניינות במידע לגבי התפתחות עובש על סוגי לחם שונים. אנו מבצעות עבודת חקר בנושא ונשמח לקבל מידע מפורט ומדעי בנושא.

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן