שאלה בנוגע לתוצאות לא כמצופה בביוחקר (עבודת גמר) בביולוגיה

בעבודתינו חקרנו את השאלה,"מהי השפעת ריכוז קפאין על קצב הגדילה של צמח הארבידופסיס?"
השערתינו הייתה היא שככל שריכוז קפאין יהיה גבוה יותר, כך תראה גדילה מהירה יותר בצמחי הארבידופסיס.
השערה זו מתבססת על מחקרים שונים שנעשו בארה"ב שבהם נמצא כי שילוב הקפאין בהשקיה של צמחים יגרום לגדילה מהירה יותר ויעילה יותר. הביסוס המדעי לכך נובע מהעובדה כי אדמה שמכילה קפה, מכילה כ -2% חנקן.
חנקן הינו מרכיב חשוב לגידול צמחים. כאשר ישנה השפעת קומפוסט, אשר משחרר מיקרואורגניזמים ששוברים ומשחררים את החנקן ,החנקן מעלה את טמפרטורת האדמה ומסייע בהריגת זרעי עשבים פתוגנים. תכונה זו הינה דבר שתורם לגדילת צמחים שונים. בנוסף מכילה אדמה עם קפאין, כמויות מדידות של מגנזיום ואשלגן, שהם אבני בניין לצמיחת צמחים. לכן, נראה כי מסקנה הגיונית היא, שהשקיית צמחים עם קפה עשויה להיות דבר מועיל מאוד לגדילת צמחים ובפרט לגדילת צמח הארבידופסיס.

עם זאת, לאחר ביצוע הניסוי, ניתקבלו תוצאות לא עקביות ומשונות כאשר ריכוז הקפאין היה 0 מיקרומולר אחוז הגידלה היה 508%.
כאשר היה ריכוז הקפאין 10 מיקרומולר, אחוז הגדילה היה 397%.
כאשר ריכוז הקפאין היה 50 מיקרומולר, אחוז הגדילה היה 423%.
כאשר ריכוז הקפאין 100 מיקרומולר, אחוז הגדילה היה 325%.
כאשר ריכוז הקפאין 500 מיקרומולר, אחוז הגדילה היה 301%.
כאשר ריכוז הקפאין 1000 מיקרומולר, אחוז הגדילה היה 634%.
האם ניתן להסביר את התוצאות בעזרת בסיס ביולוגי?
בנוסף, האם פשר התוצאות הוא שאין קשר בין המשתנים?

כתיבת תגובה