רמת פרמי

מדוע רמת פרמי במוליך למחצה נמצאת דווקא באמצע פער האנרגיה האסור ואיך היא מוגדרת במוליך למחצה ?

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן