רכיכות באזור עירוני

שלום!

מתצפיות וסיורים בכמה שכונות בעיר ירושלים עלתה השערה, שבתוך תחומי שטח עירוני, כולל המגרשים שבו, שורדים רק המינים הגדולים או הנפוצים ביותר, כגון שבלולון ונזירית, סלעון ההרים ושיננית ההרים, ומיני חשופיות, אך לא מינים טבעיים אחרים כגון סלעונית ופטמון זיתני, וודאי לא מינים קטנים ולא נפוצים כגון אהלית, לגינית, קטומונית. האם זה נכון? האם ישנם עדיין איזורים בתוך ירושלים בהם הצליחו לשרוד אוכלוסיות של מינים אלו? אם כן, היכן ניתן לצפות בהם, ומדוע?

תודה!

כתיבת תגובה