ריכוזי הורמונים הנחשבים לרעילים בתרבית

שלום רב


ברצוני לברר באילו ריכוזים אוקסין, ציטוקינין מהווים גורמים מעכבים לגידול תרבית רקמה, כיוון שלא הצלחנו למצוא ריכוז ספציפי בספרות שערנו שהריכוז הנ"ל ספציפי לתרבית, האם זה נכון או לאו?

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן