ריבוי דנטריטים לעומת מיעוט כפתורי טרמינלאני רוצה לדעת מה יכול לגרום לתא עצב "לרכז הכל אצלו"?
איך נקראית תופעה בה כמות הדנדריטים של תא עצב גבוהה מידיי יחסית לכמות כפתורי הטרמינל שלו?

מה יכול לגרום לתא עצב (לרבות נוירון) >לא להעביר את המידע כלל?התא בריא, לפרוטוקול מתפקד כנדרש, ובכ"ז החליט לפי שיקול דעתו הסובייקטיבי שלא להעביר את המידע, כולו או מקצתו.
בנוסף, אני רוצה לדעת מה יכול לגרום לו לעכב את המידע ולשחררו מאוחר מידיי?

תודה!


דילוג לתוכן