רגישות חיידקים שונים לשום

ארצה לקבל מידע על רגישות החיידקים הבאים: סטפילוקוקוס אלבוס, סרצייה

בצילוס סוביטיליס, אי קולי לשום בצורות הבאות: אבקת שום, שום קפוא, שום

"רגיל", שום כתוש

שאלה נוספת: מדוע שום קפוא משפיע על החיידקים שציינתי למעלה יותר מאשר

משאר צורות השום (שום כתוש, אבקת שום ושום טרי)

תודה רבה!

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן