ראש הגפרור

מדוע כאשר מדליקים שני ראשי גפרור הם מתחברים? האם קורה פה תהליך התכה? אני מבקש אם תוכלי להתייחס להבט הכימיתודה משה

כתיבת תגובה