ראש גליל הסיליקון

מדוע גליל הסיליקון המיוצר בשיטת גידול הגבישים של צ'וחרלסקי מחודד

בקצהו?(כך נראה בתמונות של גליל זה)

דילוג לתוכן