קשרי פאי וקשרי סיגמה

למומחי בשער שלום,


כאשר מדברים על ההבדלים בין קשרי סיגמא לקשרי פאי אומרים שקשרי סיגמא יותר חזקים מקשרי פאי, אולם מנתונים בספרות לגבי קשרי סיגמא בין שני חנקנים עולה כי :


עבור קשר יחיד בין שני חנקנים אנרגיית הקשר היא 163 קילו ג'אול למול


עבור קשר כפול בין שני חנקנים אנרגיית הקשר היא 418 קילו ג'אול למול


ועבור קשר משולש בין שני חנקנים אנרגיית הקשר היא 946 קילו ג'אול למול


ע"י החסרה פשוטה עולה כי במקרה זה קשרי הפאי יותר חזקים מקשרי הסיגמא


יש לציין שבבדיקת אותם נתונים עבור שני פחמנים יש התנהגות הפוכה המתיישבת עם הכלל שקשרי סיגמה יותר חזקים מקשרי פאי.


הייתי רוצה לדעת האם הכלל הזה בכלל נכון, ואם כן מדוע עבור שני חנקנים הוא איננו מתקיים?


 

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן