קצב המוטציות

בהמשך לתשובתה של פרופ. וולק  השונה מאד ממה שאומר סייקס, נא עזרי לי להבין. הוא מעריך מוטציה אחת ל 10000 שנים שזה 400 דורות לא 33 אני מכין הרצאה לכיתה על הנושא ואיני רוצה לעשות שגיאה … לפי סייקס ההבדל הגדול ביותר שנמצא בין בני אדם במספר המוטציות בסדרת הבקרה במיטוכונדריון הוא 14 וזה מעיד על "חווה המיטוכונדרית" לפני 140000 שנים. אם נשנה במשוואה מ 400 דורות ל 33 דורות נקבל ש"חווה המיטוכונדרית" חיה לפני 11500 שנים – כמעט הגירסה התנכית…

כתיבת תגובה