קוטביות מולקלות

שלוםכידוע לי קוטביות מולקולה נובעת מקוטביות הקשרים בתוך המולקולה וגם מהצורה המרחבית של המולקולה. אני רוצה לשאול לגבי שתי מולקולות שהן NCl3 ו PH3 במולקולות אלו אין הפרש באלקטרושליליות בין האטומים המרכיבית את המולקולות אבל כידוע ששתי מולקולות אלו הן קוטביות בגלל הצורה המרחבית שהיא פירמידה משולשת שהיא תמיד קוטבית, אבל מה שמטריד אותי האם ניתן לומר שהקשרים אינם קוטביים???? איך ניתן להסביר את הקוטביות של שתי מולקולות אלו.???

תודה מראשניהאל

כתיבת תגובה