צמחים ומקבעי חנקן

מה משותף לכלל הצמחים ולחיידקים מקבעי חנקן?
1. שניהם אורגניזמים אוטוטרופיים ומהווים את היצרנים במארג המזון.
2.שניהם קולטים חומרים מן האוויר ומאפשרים לפחמן לא זמין להיות זמין לאורגניזמים.
3.שניהם קולטים חומרים מן האוויר והופכים את היסודות המרכיבים אותם להיות זמינים לאורגניזמים.
4. שניהם מבצעים תהליך שבו מומרת אנרגית כימית לצורה אחרת של אנרגיה כימית.

תודה מראש!

דילוג לתוכן