ציאנוזיס היפוקסיה , למה בהכרח כחול?

היי למומחי "בשער"
אני מדריכה במד"א ואחד מנושאי הלימוד הוא היפוקסיה.
עכשיו נשאלת השאלה שאיני יודעת לענות עליה.
למזה בזמן היפוקסיה צבע העור יהיה בהכרח כחול?
בנוסף למה ייתכן וכתמי נימור עור שייש גם יכולים להעיד על היפוקסיה?

דילוג לתוכן