פטריית הבוטריוספריה באבוקדו

כיצד פטריית הבוטריוספריה פוגעת בעצי האבוקדו? מה מנגנון הפעולה שלה?
כמו כן, האם יש עצים או צמחים החיים בקרבת עצים הנפגעים מהפטרייה אך אינם נפגעים ממנה?
האם לפטריית הבוטריוספריה יש תחרות בטבע עם פטריות אחרות?

תודה רבה.

כתיבת תגובה