פוטוסינתזה בעלי כרוב

מדוע מצאנו בתוצאות ניסוי שביצענו עוצמת פוטוסינתזה נמוכה יותר בעלי כרוב סגול לעומת בעלי כרוב ירוק למרות שבמיצוי הכלורופיל מצאנו יותר כלורופיל בכרוב סגול?
מה המשמעות של ערך שלילי בבדיקות בספקטרופוטומטר למיצוי כלורופיל?

כתיבת תגובה