עצים

כידוע עץ בוגר צורך עשרות ליטרים מים ביום. השאלה שלי היא כיצד שורשי העץ
מצליחים להפיק כזו כמות של מים, מקרקע יבשה בקיץ. אני מבין שיש איזו לחות בעומק
הקרקע אך מתקשה להבין איך תתכן כמות גדולה כל כך. מה גם שכשחופרים
באדמה לא מרגישים לחות.
תודה

דילוג לתוכן