עמידות חיידקים

אנו תלמידות ביולוגיה מבצעות את מטלת הביוחקר שלנו על השפעת ריכוז שום על עיכוב התרבות חיידקי E.coli
בניסוי טבלנו דסקיות נייר בריכוזים שונים של שום ובדקנו את קוטר ההילה הנקייה מחיידקים מסביב לדסקית.
כבקרה, טבלנו דסקית נייר במים מזוקקים והתוצאה הייתה שנוצרה הילה קטנה מאוד מסביב לדסקית.
אנחנו לא מוצאות הסבר לתופעה שכן מים אינם אמורים להשפיע על עיכוב התרבות החיידקים.
נשמח להסבר. תודה מראש.

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן