עירוי נוזלים

ידוע לי כי החדרת תמיסה היפוטונית לדם תביא להגדלת נפח תאי הדם ויתכן אף


להתפוצצותם ואילו החדרת תמיסה היפרטונית תביא לירידה בנפח תאי הדם האדומים.


ברצוני לדעת:א. מהם הנזקים העלולים להתרחש בעקבות החדרת תמיסה היפרטונית


לדם?


ב. האם החדרת תמיסה היפרטונית היפוטונית לדם משפיעה רק על נפח תאי הדם או שמא גם על נפח תאי גוף אחרים?

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן