עובש בלחם.

אנחנו עוסקים בעובש בלחם –
אנו מחפשים בסיס ביולוגי להשערה שלנו לגבי השאלה מה השפעת עוצמת האור על התפתחות העובש בלחם?
אנו יודעים שעוצמת האור משפיעה על התפתחות צמחים, אך לא מצאנו חומר לגבי התפתחות עובש בעקבות עוצמת אור שונה..

דילוג לתוכן