ספקטרום בליעה

השאלה מתיחסת למושג ספקטרום בליעה, כאשר מעבירים קרינה אלקטרו מגנטית דרך גז של יסוד מסוים הקרינה נבלעת . הקרינה הנבלעת היא הקרינה התואמת את ההפרש שבין שתי רמות אנרגיה .ז"א היסוד בולע אורכי גל מסוימים ובשאר אורכי הגל הבליעה כמעט אפסהשאלה היא : למה כאשר בודק ספקטרום בליעה של תמיסה בעזרת ספקטרופוטומטר התמיסה בולעת בכמה אורכי גל (אם נציר גרף שמתאר את התלות בין בליעת התמיסה לאורך הגל מתקבל גרף דומה לצורת פעמון ) למרות שאורכי הגל שהתמיסה צריכה לבלוע היא המאימה להפרש בין שתי רמות אנרגיה

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן