סכרת


מהן הבדיקות שעושים על מנת לדעת האם מישהו חולה בסכרת נעורים או בסכרת
type2?כתיבת תגובה