סימון רדיואקטיבי של דנא – שאלת הבהרה

פרופ' שוסטר שלום,


הדוגמה שנתת הייתה לגבי שכפול הדנא במבחנה . אך אני שאלתי לגבי סימון
רדיואקטיבי של מקטעי הגבלה שהתקבלו לאחר חיתוך של אנזימי רסטריקציה. כיצד
מסמנים את מקטעי ההגבלה האילו לפני הרצתם בגל וקבלת האוטורדיוגרמה. איך
ולאן נקשר האיזוטופ הרדיואקטיבי במקרה זה, כשהדנא כבר קיים ולא בתהליך של
בנייה?

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן