סידור ספינים.

שלום פרופסור אליצור ורוב תודות על התשובה.

הבעיה שאני רואה עם תשובה זו, למרות שהיא משתמעת מכתבות רבות וגם ניסויים מעשיים שנערכו, לדוגמה:

היא זו:

אם נקבץ ביחד את אלקטרונים 1 ו4, נוכל עיי מדידת הספינים שלהם לגלות אם נערכה מדידה על אלקטרונים 2 ו3.

נוכל לעשות זאת עיי כך שבמקום 2 זוגות אלקטרונים, נשתמש בסטים שמכילים מספר גדול של זוגות. אם בכולם יש התאמה בין אלקטרונים 1 ו4, הרי שבצד השני נערכה מדידה על אלקטרונים 2 ו3, שהרי לא סביר שנקבל 1000 פעם התאמה אלא אם כן נערכה מדידה בצד השני.

לכן אם הצד השני מרוחק מהארץ שנת אור, אפשר להעביר אינפורמציה לארץ בכמעט 0 זמן עיי סטים המכילים מספר גדול של אלקטרונים שזורים. אם רוצים להעביר את המספר 1, שוזרים את אלקטרונים 2 ו3 בסט, ובארץ נקבל התאמה בכל הספינים של אלקטרונים 1 ו4. אם רוצים להעביר את המספר 0, לא שוזרים את 2 ו3 בסט הבא ובארץ מקבלים רק התאמות אקראיות שאינן מאפיינות שזירה.

כך ניתן להעביר כל אינפורמציה רצויה באמצעות מספר רב של סטים, ובזמן 0 כמעט.

מובן שזו תוצאה פרדוקסלית, ולכן הייתי רוצה לדעת היכן הטעות בתיאור הניסוי או בהבנה שלי אותו.

תודה,

ישראל שפירא.

דילוג לתוכן