סוכרוז בבננה

על פי הידוע לי במהלך הבשלת הבננה נוצרים בפרי סוכרים שונים ,דוגמת גלוקוז, וסוכרוז. בהנחה שמקור הסוכרים הוא בפירוק עמילן, לא ברור לי מהו מקור הסוכרוז, הרי עמילן מורכב ממולקולות גלוקוז בלבד. האם חלק מגלוקוז הופך לפרוקטוז ומהתרכבות של שניהם נוצר הסוכרוז? אם זה התהליך, מה יכול להיות היתרון האבולוציוני שבכך, הרי פעולות מסוג זה דורשות אנרגיה?תודה רבה,אלה.

כתיבת תגובה