נשימת שמרים בנוכחות אלכוהול

במסגרת הביודע שעוסק בנשימת שמרים ואלכוהול ביצענו ניסוי בו בדקנו את השפעותיהן של בירות שונות המכילות ריכוזי אלכוהול שונים על נשימת שמרים.
תוצאות הניסוי שלנו הן-
בריכוזים נמוכים 4% נשימת השמרים הייתה איטית יותר מאשר ריכוזים של7.5% ו8%.
איך ניתן להסביר את תוצאות הניסוי?

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן