נשימה תאית של שמרים (בנוכחות קמח/ חלבונים)

כיצד בדיוק שמרים מפיקים אנרגיה מקמח? מהם המרכיבים בקמח המשמשים את השמרים להפקת אנרגיה ומהם השלבים שבהם מרכיבים אלה מתפרקים? (מה סדר הפירוק של המרכיבים (אם יש סדר)). האם ניתן לדעת אילו חלבונים משמשים שמרים בצורה יעילה יותר לצורכי הפקת אנרגיה והאם ניתן להאיץ נשימה תאית של שמרים בשילוב חלבונים שונים?

כתיבת תגובה