נשימה בצמחים

שלוםברצוני לשאול על תהליך הנשימה בתאים צמחיים בלילה איך משיגות התאים החמצן הדרוש לנשימה כאשר הפיוניות סגורות?

כתיבת תגובה