נר בוער

בס"ד

ישנם מספר ניסויים המבוססים על כך שכשנר בוער הוא "משתמש" בחמצן שבאוויר ולכן נפח האוויר שסביב הנר קטן.
הסבר זה אינו מובן לי משום שבמקביל לכל שהחמצן מגיב הרי בתוצרים נמצא גם פחמן דו חמצני וגם אדי מים -מה שצריך להגדיל את נפח האוויר סביב הנר ולא להקטינו.
יש לציין שלא בכל הניסויים ישנם מים נוזלים סביב הנר ולכן אמירה שפחמן דו חמצני מתמוסס במים אינה מספיקה.

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן