נמטודות

במסגרת עבודת ביוחקר, מצאנו שיש מספרים שונים של נמטודות וסוגים שונים סביב צמחים מסוגים שונים (בדקנו סביב חסה, כרוב, סלק, כוסברה- כל אלה היו בקרקע חקלאית).
שאלותינו הן:
א. מה "מושך" את הנמטודות אל הצמחים השונים? האם הצמח מפריש משהו? או שרק השפעתו על הרכב המינרלים בקרקע גורמת להימצאות נמטודות מסוימות?
ב. מהו מחזור החיים של נמטודות חופשיות בקרקע? (הצלחנו למצוא רק מידע על נמטודות יוצרות עפצים).
ג. מצאנו שסביב חסה שגדלה בקרקע חולית יש פחות נמטודות מאשר חסה שגדלה בקרקע חקלאית. האם כמות החומר האורגני המעטה היא שגרמה לפחות נמטודות?

דילוג לתוכן