ניסוי שטרן גרלך כפול

ניוטון פיצל אור לבן במנסרה משולשת וקיבל את צבעי הקשת . לאחר מכן ניסה לפצל את אחד הצבעים וקיבל שצבע הוא תדר יסוד שלא ניתן לפיצול.

ניסוי שטרן גרלך די דומה: קרן אלקטרונים עוברת דרך שדה מגנטי לא אחיד יוצרת שני כתמים בהתאם לספין.

האם ניסו להוליך את הקרן בעלת ספין למעלה שוב דרך שדה מגנטי ולראות האם מקבלים פיצול או לא  ?

מה ההסבר לתוצאה המתקבלת?

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן