נוסחה לחישוב כוח כבידה שיצרתי

שלום

בזמן האחרון ראיתי את הסרט בחזרה לעתיד, ואני חשבתי:"בגלל שאנרגיה=מסה ו אפשר לחזור בזמן בעזרת כוח הכבידה"
אז הכנתי את נוסחה שבודקת האם זה אפשרי, רציתי לדעת האם הנוסחה נכונה או אפשרית?
היינה הנוסחה:
F=((md/g)*((gw*10^9)/c^2)*G)/R^2
md=המשקל של הדלוריאן
g=כוח המשיכה של כדור הארץ
gw=כוח חשמלי (בגיגה וואטים)
c=מהירות האור
G=המספר הגרביטלי
R=המרחק בין קבל השטף (החשמל) והדלוריאן

כתיבת תגובה