נביטה

מהו טווח המרווחים בין הזרעים המשפיע על נביטה?האם יש מרווח קבוע וידוע לכל זרע מסוים?

כתיבת תגובה