משך זמן חימום שמן קוקוס על חיידקים

במסגרת עבודת החקר בבית ספרנו, בדקנו את השפעתו של שמן הקוקוס לאחר שחומם בזמנים שונים על גדילת חיידקי בצילוס.
הנחנו כי לאחר החימום, שמן הקוקוס יעכב פחות את גדילת החיידקים, מאחר והגורם המשפיע בשמן הוא החומצה הלאורית אשר מפרקת את קרומי התא של חיידקים, מתוך הנחה שחומצת שומן בחום תהפוך להיות נוזלית יותר ותאבד מהתפקוד שלה.
אנו יודעות כי שמן הקוקוס אכן מעכב חיידקים, בדקנו זאת בבדיקות מקדימות, אך תוצאות הניסוי לא היו כפי שציפינו. לא ראו השפעה חד משמעית, נראה ששטח הכיסוי של החיידקים היה מינימלי לאחר ששמן הקוקוס חומם 5 דקות ומקסימלי לאחר ששמן הקוקוס חומם 3 דקות.
האם יש לכך הסבר מדעי?

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן