משוואת מיכאליס מנטן וקבוע מיכאליס מנטן

קיימת סתירה שלא מסתדרת לי בנושא קבוע מיכאליס מנטן ועקום מיכאליס מנטן

אם ריכוז הסובסטראט נמוך מאד יחסית לערכו של קבוע מיכאליס מנטן, ניתן להזניחו במכנה ומתקבלת משוואת ישר

מדובר באזור הלינארי של העקום

מצד שני, כאשר המהירות היא חצי מהמהירות המקסימלית, ערכו של קבוע מיכאליס מנטן שווה לריכוז הסובסטראט

גם זה יוצא באזור הלינארי של העקום

איך ייתכן שערכו של הקבוע שווה לריכוז הסובסטראט באזור הלינארי בעקום, אזור שבו נאמר שריכוז הסובסטראט נמוך מאד יחסית לקבוע

??? 

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן