מרחק אופקי מקסימלי של כדור מ-16

מלמדים בצה"ל כי מרחק אופקי מקסימלי של כדור הנורה מנשק מ-16 מתקבל בסטייה של 22.4 מעלות של הקנע ביחס לציר האופקי. בעקבות מה נובעת סטייה כה קטנה (בהשוואה ל45 מעלות של גוף נקודתי בהזנחה של חיכוך אוור?

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן