מקום פענוח הראיה

האם זה נכון שפענוח הראיה נעשה לא במוח אלא בשני מוחות קטנים הנשלחים בשני עורקים מהמוח לרקה ?

דילוג לתוכן