מפרקים במארג המזון

מבקשת לשאול האם החיידקים והפטריות המשתייכים לקבוצת המפרקים חיים רק בקרקע, או נמצאים גם באוויר.?


כיצד הם באים במגע עם האורגניזמים המתים אותם הם מפרקים?

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן