מסיסות חומרים מולקולריים

לפי מיטב ידיעתי מסיסות פוספין וחנקן תלת כלורי בממסים לא קוטביים טובה יותר מאשר בממסים קוטביים.כיצד עלי להסביר זאת לתלמיד היודע שבכל זאת קיימת קוטביות קטנה למולקולות אלה ומסיסותם במים זניחה. תודה.

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן