מנגנון פתיחת פיוניות

אני מבקשת לדעת מהו המנגנון הביוכימי
 המווסת פתיחת פיוניות בצמחי
 CAMוצמחי
 C4 בלילה וסגירתם ביום
תודה
רונית

כתיבת תגובה