מנגנון הפעילות של הפרופוליס

שלום!בשימוש בבי פרופוליס לטיפול בדלקות ההשפעה לעיתים מהירה יותר מאנטיביוטיקה.א.מהו מנגנון הפעילות של הפרופוליס? האם הוא פועל במנגנון דומה לאנטיביוטיקה?ב.מדוע חיידקים לא מפתחים עמידות לפרופוליס בניגוד לאנטיביוטיקה?תודה!כתיבת תגובה