מנגנון הפעולה של פרופוליס על חיידקים

במסגרת עבודת הביו-חקר גילינו שהפרופוליס מעכב במידה ניכרת גידול חיידקים מסוג סטפילוקוקוס אלבוס.

למדנו שפרופוליס משמש את הדבורים לחיטוי הכוורת וחניטה של בע"ח פולשים, מה היא אם כן ההשפעה של הפרופוליס על חיידקים אלו? על איזה מנגנון משפיע הפרופוליס בתאי החיידקים?

תודה
אוראל ותומר

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן